Agenda 2018

Grote Schoonmaak gebouw.

Het lokaal wordt eens per jaar grondig schoongemaakt. Deze grote schoonmaak staat gepland op vrijdag 31 augustus a.s. We doen een dringend beroep op jullie om deze dag te komen helpen.  We beginnen om 09.30 uur! We hopen op een goede opkomst, in ieder geval voldoende ”handjes” om te helpen.

Start nieuw seizoen.

Het nieuwe seizoen 2018/2019 start vanaf maandag 3 september. In deze week starten alle groepen weer.

Expositie

De jaarlijkse expositie van de vereniging wordt gehouden van 13 t/m 26 oktober a.s. in de nieuwe galerie van Bert Diks, (begeleider van de woensdagavondschildergroep) aan de Nieuwstraat. De expositie heeft alleen kans van slagen als er leden zijn die willen helpen bij de organisatie. Graag opgave via de mail, vóór 1 september