Jubileum 50 jaar 2016

Door Ben Eggermont

Langzaamaan loopt de foyer van Podium Gigant vol met leden, oud-leden en genodigden van de Vereniging Amateur Beeldende Kunstenaars ‘De Pretentielozen’. Op deze middag, 28 oktober 2016, is dit de plek waar de vereniging haar 50-jarig bestaan met een grote overzichtsexpositie van werk van de leden viert.

Bij binnenkomst trakteert de vereniging iedereen op koffie met gebak, dat door de lokale bakkerij van der Wal & Jolink bereidwillig is gesponsord.

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.

Nadat iedereen elkaar wederzijds heeft begroet en oude bekenden verhalen uitwisselden, opent de voorzitter Pim van Leeuwestijn deze feestelijke middag door kort terug te grijpen op de bijna roemruchte geschiedenis van de vereniging, een speciaal woord dank was er voor Yvelotte Hennings en haar dochter Isabelle Backer voor het vele werk scannen0002dat zij hebben verricht voor de totstandkoming van de jubileum uitgave In perspectief, 50 jaar ‘De Pretentielozen’.

Vervolgens bracht wethouder Mark Sandmann namens de gemeente haar felicitaties over en overhandigde hij een cadeau aan de voorzitter, waarbij de inhoud verder onbesproken bleef.

Ook werd het nieuwe schilderij door de wethouder en karen van de meer onthuld.

No Images.
Please upload images in images manager section. Click on Manage Images button on the right side of the gallery settings.

 

 

 

 

Aan de expositie waren voor de deelnemers ook prijzen verbonden, drie in de categorie ‘plat’‘werk en drie in de categorie ruimtelijk-werk. Op de jury, bestaande uit Magda Buijs, Carla Kassenaar en Kees Blom rustte de zware taak om de prijzen toe te kennen uit het aanbod van bijna 200 werken. “Alhoewel het om amateurkunst gaat, pak je dit wel serieus op. Je let op kleur en kleur gebruik, compositie en techniek. Na een paar rondes kom je zo gezamenlijk tot een definitieve keuze.” vertelde Carla.

Prijswinnaars jubileumtentoonstelling de Pretentielozen

Plat werk:

1e prijs : Gerrie Rietveld  zie foto

2e prijs: C.A. Greiner  zie foto

3e prijs: Auke Terpstra  zie foto

Beeldend werk:

1e prijs: Dick van Meerkerk  zie foto

2e prijs: Ans Bouwmeester  zie foto

3e prijs: Anna van Tongeren  zie foto

 

Waarna het buffet werd geopend voor een drankje en een hapje en iedereen op zijn gemak in het doolhof van Markant de werken kon gaan bewonderen.

Gallery met foto’s

Met ruim 150 bezoekers kon men terugkijken op een uitermate geslaagde jubileumbijeenkomst.

Jubileumtentoonstelling “De Pretentielozen
Markant, Centrum voor Kunsteducatie Apeldoorn
Huis voor Schoone Kunsten

Nieuwstraat 379
7311 BR Apeldoorn

Nog te zien tot 18 november