CODA-Museum

  CODA  MUSEUM

                                                              www.coda-apeldoorn.nl

PERSBERICHT // PRESS RELEASE

Keramiek Triënnale 2018

Tentoonstelling in CODA Museum Apeldoorn | 11.03 t/m 10.06.2018

CODA Museum Apeldoorn presenteert van 11 maart tot en met 10 juni de Keramiek Triënnale 2018, een tentoonstelling geïnitieerd door de Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK). De Keramiek Triënnale toont het werk van 34 kunstenaars uit Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Denemarken, Finland, Letland, Litouwen en Turkije. Deze zijn geselecteerd uit 360 inzendingen uit heel Europa. Het thema van de triënnale is figuratieve sculpturale keramiek. Beelden in installaties van keramiek waarin de figuratie, het herkenbare, een belangrijke rol speelt. De geselecteerde kunstenaars staan garant voor kwalitatief hoogstaand werk en een gevarieerde tentoonstelling waarin uiteenlopende aspecten van figuratie aan bod komen. Met deze internationale tentoonstelling geven CODA Museum en de NVK een stand van zaken op het gebied van de figuratieve sculptuur.

De Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK) houdt in 2018 voor de vierde keer een grote keramiekmanifestatie. De oorspronkelijke biënnale, die in 2010 begon, is omgezet in een triënnale die plaats heeft in CODA Museum. De NVK besloot in 2010 tot het programmeren van een terugkerend evenement waar een tentoonstelling en educatieve activiteiten voor het onderwijs en jeugd onderdeel van uit maken. De NVK wil zo niet alleen keramiek promoten en laten zien wat de mogelijkheden van klei zijn, maar ook de keramist en beeldend kunstenaar een platform bieden voor het tonen van de ontwikkelingen binnen hun vakgebied. In de tentoonstelling zijn ook enkele korte films opgenomen waarin keramisten vertellen over hun inspiratiebronnen en werkwijze.

Na de succesvolle eerste editie in 2010 in Zeewolde organiseerde de NVK in 2012 voor de tweede keer de Keramiek Biënnale. Stond deelname in 2010 open voor leden van de NVK, voor de editie van 2012 werden keramisten en beeldend kunstenaars uit Nederland en België uitgenodigd een werk in te sturen. Met de triënnale in 2015 werd het aantal landen uitgebreid met Frankrijk en Duitsland. De meest recente triënnale stond open voor kunstenaars uit heel Europa. De selectie werd gedaan door een internationale jury die bestond uit drs. Carin E.M. Reinders, directeur-bestuurder CODA Museum Apeldoorn, Monika Gass, directeur Keramikmuseum Westerwald, Höhr-Grenzhausen (DE), Anne Ausloos, kunstenaar en docent (BE) en Anton Reijnders, kunstenaar en docent (NL).

Drie van de geselecteerde kunstenaars worden beloond met een werkstipendium. De prijswinnaars worden tijdens de opening bekendgemaakt. Bij de tentoonstelling is een veelzijdig activiteitenprogramma samengesteld. Deelnemers aan de Keramiek Triënnale 2018 verzorgen diverse workshops, lezingen en kinderworkshops. Meer informatie over de activiteiten staat op www.coda-apeldoorn.nl/keramiek en op www.nvk-keramiek.nl/triennale.

Opening
De tentoonstelling in CODA Museum wordt zondag 11 maart om 14.30 uur geopend. Deze opening gaat vergezeld van een openingswoord van beeldend kunstenaar Gijs Assmann en een performance door Judith Bloedjes. Aanmelden kan via aanmeldingen@coda-apeldoorn.nl o.v.v. opening Keramiek Triënnale 2018.

 

CERAMICS Triennial 2018

Exhibition in CODA Museum Apeldoorn | 11.03 to 10.06.2018

From 11 March to 10 June inclusive, CODA Museum Apeldoorn presents the Ceramics Triennial 2018, an exhibition initiated by the Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK, Union of Dutch Ceramists). Ceramics Triennial shows the work of 34 artists from the Netherlands, Belgium, France, Germany, England, Denmark, Finland, Latvia, Lithuania and Turkey. These works were selected from 360 submissions sent in from all over Europe. The theme of the Triennial is figurative sculptural ceramics; sculptures in ceramic installations in which the figuration, the recognisable, plays an important part. The selection of artists guarantees work of a very high standard and a varied exhibition highlighting various aspects of figuration. With this international exhibition, CODA Museum and the NVK show the current state of affairs in figurative sculpture.

With the Ceramics Triennial 2018, NVK organises its fourth large ceramics display. The original Biennial, which started in 2010, has been turned into a triennial exhibition in CODA Museum. In 2010, the NVK decided to programme a recurring event that included an exhibition and educational activities for schools and children. By doing this, the NVK not only wants to promote ceramics and demonstrate the potential of clay; it also wishes to offer ceramists and visual artists a platform where they can show the development within their craft. The exhibition also includes a number of short films in which ceramists talk about their work method and their sources of inspiration.

After the successful first edition in Zeewolde in 2010, the NVK organised the second Ceramics Biennale in 2012. Participation in 2010 was limited to members of the NVK, but for the 2012 edition ceramists and visual artists from the Netherlands and Belgium were invited to submit a work. With the Triennial in 2015, France and Germany were added to the list of countries. This current edition was open to artists from all over Europe. The selection was made by an international panel of judges consisting of Carin E.M. Reinders MA, director-manager CODA Museum Apeldoorn (NL), Monika Gass, director Keramikmuseum Westerwald, Höhr-Grenzhausen (DE), Anne Ausloos, artist and lecturer (BE) and Anton Reijnders, artist and lecturer (NL).

Three of the selected artists will be rewarded with a work grant. The winners will be announced during the opening. Moreover, a host of activities are organised around the exhibition. Participants in the Ceramics Triennial 2018 will give various lectures and workshops, including workshops for children. You can find more information about the activities on www.coda-apeldoorn.nl/ceramics and www.nvk-keramiek.nl/triennale.

Opening
The exhibition in CODA Museum will be opened on Sunday 11 March at 2.30 p.m. This opening will be accompanied by an opening speech by visual artist Gijs Assmann and a performance by Judith Bloedjes. If you wish to attend, please let us know by emailing to aanmeldingen@coda-apeldoorn.nl, mentioning ‘opening Keramiek Triënnale 2018’.

Vosselmanstraat 299 | 7311 CL | Apeldoorn
| www.coda-apeldoorn.nl

Kom naar CODA Museum en bezoek ‘Zwart/Wit – een keuze uit de CODA collectie’ (t/m 25.02.2018), ‘CRIMP: 84 minimeesterwerken’ (t/m 25.02.2018), ‘Expedition Nature – Not all who wander are lost’ (t/m 04.03.2018) ‘Caroline Broadhead’ (t/m 15.04.2018), ‘Alles of Niets’ (t/m 29.04.2018) en ‘Siermakers’ (t/m 29.04.2018). Op de Verdieping en in CODA Kenniscentrum is ‘Schilderij en Tekening van het jaar 2017’ (t/m 18.03.2018) te zien. In CODA Centrale Bibliotheek is ‘GeldersNieuwsFoto 2017 (t/m 05.04.2018) en ‘Apeldoorn 1917’ (t/m 31.04.2018) te bekijken en in CODA Junior de kindertentoonstelling ‘Grote Verhalen’ (t/m 03.06.2018). VERWACHT: ‘101 Vrouwen Versierd’ (04.03 t/m 27.05.2018) en ‘Keramiek Triënnale 2018’ (11.03 t/m 10.06.2018).

 

———————————————————-