Lid worden

Inschrijving en kosten

Nieuwe contributieregeling m.i.v. 1-1-2024:

De contributie voor het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 180,= per jaar. Hiervoor mag u aan meerdere groepen deelnemen. Ter kennismaking mag u eenmalig een maand gratis meedoen. Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de nieuwe maand, na de gratis maand.

Het lidmaatschap is per maand opzegbaar, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand, te rekenen vanaf de eerste van de maand volgend op de datum van opzegging. Opzegging kan alleen schriftelijk, via de mail. Te veel betaalde contributie wordt gerestitueerd.

De contributie kan worden voldaan per jaar (€ 180,=), per kwartaal (€ 45,=) of per maand (€15,=) en wordt bij voorkeur voldaan via een automatische afschrijving. Na aanmelding ontvangt u een factuur voor de rest van het lopende jaar. Vervolgens kunt u een automatische afschrijving aanmaken voor de door u gewenste termijn of het bedrag periodiek zelf overmaken. 

U kunt zich aanmelden als lid bij een van de begeleiders van onze groepen door middel van het invullen van een inschrijfformulier.