Privacyverklaring

In het kader van de nieuwe privacywetgeving is het ook voor verenigingen verplicht om een heel scala aan maatregelen te nemen, teneinde de privacy van de leden te waarborgen. De Algemene Verordening Gegevensbeschrijving, kortweg AVG, schrijft dit voor.

Natuurlijk staan wij geheel achter het doel van deze verordening, namelijk: het beschermen van uw privacy. Van de meeste aanpassingen zult u niets merken, omdat ze vooral de interne gang van zaken binnen de vereniging in het algemeen en binnen het bestuur in het bijzonder betreffen.

Wij willen u wel graag wijzen op onze Privacyverklaring die u kunt vinden in het lokaal, naast het publicatiebord. Deze verklaring hangt daar ter inzage voor al onze leden. Wijzigingen in deze verklaring zullen worden bekend gesteld via de mail. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft!